Hvordan skaffer man fiskekort?

Hvis du skal fiske laks, sjøørret eller sjørøye i ferskvann, må du betale fiskeravgift og kjøpe fiskekort. Fiske i saltvann med stang eller håndsnøre kan gjøres uten fiskekort, men du må fiske minst 100 meter fra grensen mellom elv og sjø i det tidsrommet det er forbudt å fiske i vassdrag.

Barn under 16 år kan fiske gratis i ferskvann mellom 1/1 og 20/8. Denne retten gjelder ikke for fiske i vassdrag der det finnes laks, sjøørret eller sjørøye. Den gjelder heller ikke for krepsefangst.

Fiskeravgiften betales til staten. Fiskekort kjøpes lokalt, for det området du skal fiske i. For mer informasjon om kjøp av fiskekort der du skal fiske, kan du snakke med lokale sportsforretninger eller turistinformasjonen. Fiskekort selges av grunneierne, eller av staten, der staten er grunneier. Mange grunneiere selger fiskekort selv, eller de kan selges gjennom et grunneierlag. Fiskekort kan også kjøpes på nettet, blant annet hos inatur.no. Hvis du skal fiske på statlig grunn i Sør-Norge, kan du kjøpe Statskogs Norgeskort, som gjelder på statlig grunn utenom statsallmenning.

Husk at det kan gjelde lokale fiskeregler som er annerledes enn de statlige reglene. Dem kan du få opplysninger om der du kjøper fiskekort, eller du kan kontakte den lokale Fylkesmannen.